نمایندگی

همین امروز می توانید کسب وکار خودرا در دنیای تجارت الکترونیکی و به نام خودتان راه اندازی و به مشتریانتان فروشگاه الکترونیکی ارئه نمایید. با دریافت نمایندگی جی کسب، فروشگاه ساز شما تحت آدرس سایت خودتان فعال شده و می توانید به نام خودتان با مشتریانتان ارتباط برقرارکرده و نسبت به ارائه خدمات خود اقدام نمایید. در این مدل همکاری، کلیه خدمات نگهداری و پشتیبانی سرویس ها توسط جی کسب انجام شده و کلیه خدمات پشتیبانی مشتری و فروش توسط شما انجام می شود. همچنین ارتباط شما با مشتریانتان به صورت مستقیم و تحت نام تجاری خودتان صورت می گیرد . شرایط اخذ نمایندگی به شرح زیر می باشد:

نمایندگی

  • فعال بودن واحد فروش و خدمات پس از فروش در شرکت
  • فعال بودن سایت اطلاع رسانی شرکت
  • داشتن حساب بانکی فعال در بانک گردشگری جهت فعال شدن امکان پرداخت بر خط مشتریان

کسب نمایندگی جی کسب هزينه ای برای شما نخواهد داشت و فقط در قالب تعهد حداقل فروش سالیانه به شرح زیر می باشد

سطح نمایندگی میزان تعهدات تخفیف
1تعهد فروش سالیانه حداقل 150/000/000 ريال40 %
2تعهد فروش سالیانه حداقل 100/000/000 ريال30 %
3تعهد فروش سالیانه حداقل 50/000/000 ريال20 %

قیمت گذاری خدمات توسط خود نمایندگی و بصورت مستقل می باشد

فروشگاه خود را همین حالا بساز